Struktur Organisasi

LOGO 2

STRUKTUR ORGANISASI

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUNAN GIRI MALANG

PERIODE TAHUN  2011 – 2015

 PIMPINAN SEKOLAH TINGGI “SUNAN GIRI” MALANG

PIMPINAN STIH “SUNAN GIRI” MALANG

Ketua STIH “Sunan Giri’ Malang                       : A. Malik., SH., MH.

Wk. Ketua STIH “Sunan Giri’ Malang               : Ibnu Tulaiji A.M., S.HI., SH., MH.

PEJABAT STRUKTURAL STIH “SUNAN GIRI” MALANG

Ketua P2M                                                                 : Dr. H. Marlin Wibowo, SH., M.Si.

Ketua LPPM & Laboratorium Hukum                 : M. Khalid Ali, SH., MH.

Kepala Humas                                                           : Slamet, SH., MH.

Kepala Perpustakaan                                               : Moh. Hasyim, SH.

Kepala Penerbitan & Jurnal Hukum                    : Dr. Mahdi Bin Ahmad M., SH., M.Kn.

Kepala Biro Akademik                                             : Dr. Indiati, SH., M.Hum.

Kepala Biro Kemahasiswaan                                  : Umar Faruk, SH., MH.

Kepala Biro Administrasi Umum & Keuangan   : Abd. Salam, SH., M.Hum.

Kepala Urusan Rumah Tangga                              : Nurul Hidayat, SH.

 

STAF ADMINISTRASI                                     : Muhammad Ichsanuddin

SECURITY                                                             : Hadi Santosa Kadar Kipo